335 مترمربع زمین برای فروش در هچیرود هچیرود

335 زمین برای فروش

هچیرود. هچیرود

متراژ

335

نوع سند

تک برگ

هرمتر

11,000,000تومان
  • 3.7 میلیارد تومان

توضیح