375 مترمربع زمین برای فروش در میانکی هچیرود

375 زمین برای فروش

هچیرود. میانکی

متراژ

375

نوع سند

تک برگ

هرمتر

14,000,000تومان
  • 5.3 میلیارد تومان

توضیح