223 مترمربع زمین برای فروش در هچیرود هچیرود

223 زمین برای فروش

هچیرود. هچیرود

متراژ

223

نوع سند

بنچاق

هرمتر

5,739,910تومان
  • 1.3 میلیارد تومان

توضیح