256 مترمربع زمین برای فروش در هچیرود هچیرود

256 زمین برای فروش

هچیرود. هچیرود

متراژ

256

نوع سند

بنچاق

هرمتر

5,000,000تومان
  • 1.3 میلیارد تومان

توضیح