270 مترمربع زمین برای فروش در هچیرود هچیرود

270 زمین برای فروش

هچیرود. هچیرود

متراژ

270

نوع سند

تک برگ

هرمتر

5,000,000تومان
  • 1.4 میلیارد تومان

توضیح