280 مترمربع زمین برای فروش در هچیرود هچیرود

280 زمین برای فروش

هچیرود. هچیرود

متراژ

280

نوع سند

بنچاق

هرمتر

6,000,000تومان
  • 1.7 میلیارد تومان

توضیح