517 مترمربع زمین برای فروش در هچیرود هچیرود

517 زمین برای فروش

هچیرود. هچیرود

متراژ

517

نوع سند

بنچاق

هرمتر

9,011,605تومان
  • 4.7 میلیارد تومان

توضیح