جستجو

شرح
قیمت کل
مساحت
اصفهان/اصفهان
2,500,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
اصفهان/اصفهان
14,000,000,000 ريال
240/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
اصفهان/نطنز
1 ريال
500/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
اصفهان/اصفهان
14,800,000,000 ريال
185/00 m²
نوع پرداخت: شرایطی  
اصفهان/فریدن
144,000,000,000 ريال
360,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، باغات  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
اصفهان/فریدن
144,000,000,000 ريال
360,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، باغات  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
اصفهان/فریدن
144,000,000,000 ريال
360,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، باغات  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
اصفهان/فریدن
144,000,000,000 ريال
360,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
اصفهان/فریدن
144,000,000,000 ريال
360,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
اصفهان/نطنز
1,050,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
اصفهان/اصفهان
140,000,000,000 ريال
240/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
اصفهان/اصفهان
150,000,000,000 ريال
240/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
اصفهان/اصفهان
105,000,000 ريال
204/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنیادی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
اصفهان/نجف‌آباد
1,800,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  
اصفهان/اصفهان
200,000,000 ريال
100/00 m²
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  مناسب برای: سرمایه گذاری  
اصفهان/برخوار و میمه
1,600,000,000 ريال
5,750/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
اصفهان/اصفهان
450,000,000 ريال
127/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
اصفهان/لنجان
820,000,000 ريال
16/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  
اصفهان/اصفهان
3,000,000,000 ريال
3,080/00 m²
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
اصفهان/اصفهان
4,875,000,000 ريال
250/00 m²
نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
اصفهان/مبارکه
6,500,000,000 ريال
600/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، پاساژ، تجاری  
اصفهان/اصفهان
46,000,000,000 ريال
360/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
اصفهان/اصفهان
5,500,000,000 ريال
222/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram