جستجو

شرح
قیمت کل
مساحت
تهران/دماوند
4,000,000,000 ريال
600/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/پاکدشت
3,000,000,000 ريال
30,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
تهران/پاکدشت
4,000,000,000 ريال
50,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/اسلام‌شهر
2,500,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/شهریار
8,000,000,000 ريال
2,100/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/دماوند
2,000,000,000 ريال
500/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/ساوجبلاغ
2,500,000,000 ريال
120/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
350,000,000 ريال
1,310/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/رباط‌کریم
2,050,000,000 ريال
205/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/تهران
2,100,000,000 ريال
322/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
5,500,000,000 ريال
190/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
تهران/دماوند
4,200,000,000 ريال
840/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/تهران
40,000,000 ريال
87/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/دماوند
7,700,000,000 ريال
960/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/دماوند
800,000,000 ريال
200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/دماوند
5,400,000,000 ريال
450/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/تهران
45,000,000,000 ريال
4,950/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/تهران
400,000,000 ريال
360/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، برج سازی، تجاری  
تهران/پاکدشت
900,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/اسلام‌شهر
25,000,000 ريال
20/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/تهران
1,490,000,000,000 ريال
36,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
تهران/تهران
3,100,000,000,000 ريال
97,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، تجاری  
تهران/تهران
10,000,000,000 ريال
4,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/شهریار
8,000,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/تهران
680,000,000 ريال
254/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/دماوند
980,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/فیروزکوه
1,800,000,000 ريال
600/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
تهران/تهران
50,000,000,000 ريال
10,600/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، پاساژ، تجاری  
تهران/تهران
11,500,000,000 ريال
190/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/ری
1,200,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/رباط‌کریم
8,000,000,000 ريال
3,200/00 m²
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/دماوند
1,200,000,000 ريال
864/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/فیروزکوه
6,000,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/تهران
8,500,000,000 ريال
207/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/ری
20,000,000,000 ريال
241/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/تهران
17,000,000,000 ريال
2,250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/تهران
22,000,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/شهریار
3,000,000,000 ريال
44/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/تهران
400,000,000,000 ريال
1,330/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
تهران/تهران
63,500,000,000 ريال
2,700/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
تهران/تهران
6,000,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram