جستجو

شرح
قیمت کل
مساحت
تهران/شهریار
35,000,000,000 ريال
1,087/00 m²
نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
12,500,000,000 ريال
500/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
20,000,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
800,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
14,000,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/اسلام‌شهر
971,080,000 ريال
8,828/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  مناسب برای: پلاک بندی  
تهران/تهران
150,000,000 ريال
230/00 m²
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
تهران/دماوند
21,000,000,000 ريال
526/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
تهران/دماوند
4,000,000,000 ريال
600/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/پاکدشت
3,000,000,000 ريال
30,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
تهران/پاکدشت
4,000,000,000 ريال
50,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/اسلام‌شهر
2,500,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/شهریار
8,000,000,000 ريال
2,100/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/دماوند
2,000,000,000 ريال
500/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/ساوجبلاغ
2,500,000,000 ريال
120/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
350,000,000 ريال
1,310/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/رباط‌کریم
2,050,000,000 ريال
205/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/تهران
2,100,000,000 ريال
322/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/دماوند
7,700,000,000 ريال
960/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/دماوند
800,000,000 ريال
200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram