جستجو

شرح
قیمت کل
مساحت
مازندران/تنکابن
80,000,000 ريال
380/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
800,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/تنکابن
900,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/رامسر
200,000,000 ريال
1,343/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/نوشهر
1,000,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
500,000,000 ريال
274/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
175,000,000 ريال
380/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/چالوس
40,000,000,000 ريال
2,583/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
4,000,000,000 ريال
612/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/ساري
615,000,000 ريال
205/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/ساري
615,000,000 ريال
205/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
1,800,000,000 ريال
279/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نور
130,000,000 ريال
390/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/آمل
1,500,000,000 ريال
700/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
مازندران/رامسر
1,500,000,000 ريال
1,650/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/بابل
15,000,000,000 ريال
3,500/00 m²
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/نور
18,000,000,000 ريال
1,323/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
مازندران/محمودآباد
850,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
980,000,000 ريال
280/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/آمل
300,000,000 ريال
200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/بابل
3,200,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
مازندران/چالوس
3,000,000,000 ريال
1,500/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/ساري
300,000,000 ريال
2,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram