جستجو

شرح
قیمت کل
مساحت
کرمان/کرمان
2,300,000,000 ريال
1,048/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
کرمانشاه/کرمانشاه
400,000,000 ريال
100/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی  
کرمانشاه/کنگاور
700,000,000 ريال
180,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
کرمان/بردسیر
600,000,000 ريال
325/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  
کرمان/سیرجان
900,000,000 ريال
375/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
کرمان/کهنوج
22,000,000 ريال
220/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
کرمان/کرمان
40,000,000 ريال
200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
کرمان/کرمان
2,550,000,000 ريال
222/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
کرمان/سیرجان
18,000,000,000 ريال
525/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، تجاری  
کرمان/کرمان
1,600,000,000 ريال
175/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
کرمان/سیرجان
2,200,000,000 ريال
100/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
کرمانشاه/کرمانشاه
1,000,000,000 ريال
175/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ، بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram