آشنایی با اصطلاحات ملکی

املاک جاری به زمین و یا املاکی اشاره دارد که سابقه ثبت در دفاتر املاک را نداشته باشند. لازم به ذکر است که صدور سند مالکیت نسبت به زمین یا املاک جاری زمانی امکان پذیر می باشد که تحدید حدود آنها انجام گردد و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض طی شده باشد. زمین یا املاک ثبت شده این قبیل از زمین یا املاک در دفاتر املاک ثبت شده اند. سند مالکیت برگه، دفترچه یا سندی است که توسط مجری قانون برای مالک صادر می‌­شود و مشخص‌کننده مالک و نشان‌دهنده حدود، نشانی و سوابق زمین و ملک است. سند مالکیت المثنی زمانی که سند مالکیت از بین برود یا گم شود یا به سرقت رود و مواردی از این قبیل ... مالک می‌تواند از اداره ثبت محلی که ملک یا زمین در آن واقع شده است، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید. ملک یا زمین مشاع تمام یا قسمتی از زمین یا ملکی در تصرف چند مالک باشد و سهم هر یک را نتوان در خارج، از هم تشخیص داد؛ مانند مالکیت مالکان یک ساختمان آپارتمانی، نسبت به راه روی مشترک و یا راه پله، که تصرف هر یک از مالکان می باشد. در سند مالکیت و رجوعات حقوقی با عنوان ملک یا زمین مشاع شناخته می‌شود. تبدیل اسناد مشاعی به یک جلد چنانچه فردی سهام مشاعی زمی یا ملکی را از مالکین متعدد آن خریداری نماید خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارایه اسناد مالکیت مشاعی درخواست صدور سند مالکیت به نام خود بنماید. تجمیع حدود زمین و یا املاکی که دارای سند مالکیت می‌باشند- درمواردی که دویا چند پلاک براثرساختمان یا دیوارکشی بصورت واحد درآمده یا قطعاتی که وصل بهم باشند ویا مالک یا مالکان مزبور سهام مشاعی برابر دفتراملاک داشته باشند مالک یا مالکین با تسلیم اسناد مالکیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک یا زمین تقاضای تجمیع املاک خود را بنمایند.

 به این مقاله چه امتیازی میدهید ؟