اصول ساختمان سازی

موقعیت ساختمان در زمين از نظر اصولی موقعیت ساختمان باید در قسمت شمالی باشد مگر در شرایط و موارد خاصی مانند وجود یک عارضه طبیعی همچون درخت و یا غربی- شرقی بودن زمین و ... که در این صورت باید با توجه به وضعیت ساختمان های مجاور اقدام به طراحی و ساخت بنا زد. نحوه ساختمان سازی در شرق، غرب و جنوب زمین یا ملک در صورتی که بنا به دلایلی تراکم مجاز در ساختمانی در قسمت شمالی به طور 100% پر نشود، این امکان وجود دارد الباقی تراکم در ضلع غربی، شرقی و یا جنوبی با توجه به شرایط ذیل به صورت یک یا چند واحد مستقل احداث گردد: فضاي حياط باقيمانده کمتر از 40% کل زمين نباشد . ارتفاع واحدها از پاي کار تا لبه دست انداز بام به هيچ وجه از بیش از 3.5 متر نباشد. واحدهای ذکر شده باعث جلوگيري از ورود ماشين به حياط يا محوطه پارکينگ مربوطه نگردد . نباید از واحدها استفاده تجاري شود به استثناء مواردي نظير دفتر مهندسي و مطب و … که قانون شهرداري صريحا ذکر نموده است ممنوع مي باشد . نحوه اقدام در مورد الباقی املاک واقع در طرح هاي اجرائي شهرداري براي اينگونه از املاک و همچنين باقيمانده املاکي که مقدار جزء گذر را بلا عوض به شهرداری واگذار می نمایند، در صورتیکه از 70 متر مربع بیشتر نباشد، با توجه به موقعیت محل و با رعایت کامل قاعده لا ضرر و مراعات حقوق مجاورین از 60% تا 100% پروانه ساختمانی صادر می گردد. احداث سرويس هاي بهداشتي و یا آشپزخانه در زيرزمين املاکی با متراژ کمتر از 120متر مربع احداث آشپزخانه و سرویس بهداشتی در زمین هایی با مساحت کمتر از 120 مترمربع در زیرزمین، اگر زمین یا ملک حالت تفکیکی نداشته باشد مانعی ندارد. ضوابط و اصول بالکن ها احداث بالکن در خیابان های 12 متر تا 20 متر به عرض 80 سانتی متر و برای خیابان 20 متر به بالا به عرض 120سانتی متر مجاز می باشد . ارتفاع بالکن نسبت به کف پیاده رو ، نباید کمتر از 3.5 متر باشد . بالکن در همکف و طبقات ، در خارج از 60% طول مجاز و در داخل زاویه 45درجه ، حداکثر به میزان 2 متر موردی ندارد و مجاز است. بالکن روی پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر 1.5 متر عمود بر پخ و به شرط رعایت 3.5 متر ارتفاع از کف پیاده رو مجاز است .

 به این مقاله چه امتیازی میدهید ؟