جستجو

شرح
قیمت هر متر
قیمت کل
335 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 11,000,000 تومان
3.7 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
375 متر زمین در میانکی / مازندران
متری 14,000,000 تومان
5.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
233 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 5,500,000 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
256 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 5,000,000 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
270 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 5,000,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
280 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 6,000,000 تومان
1.7 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
517 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 9,011,605 تومان
4.7 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
209 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 8,000,000 تومان
1.7 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram