جستجو

شرح
قیمت هر متر
قیمت کل
465 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 3,010,753 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
5,072 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 1,774,448 تومان
9 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
233 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 3,862,661 تومان
900 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
335 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 5,498,507 تومان
1.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
236 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 3,500,000 تومان
826 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
375 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 10,000,000 تومان
3.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
275 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 3,000,000 تومان
825 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
232 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 3,500,000 تومان
812 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
220 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 4,500,000 تومان
990 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
378 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 6,500,000 تومان
2.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
232 متر زمین در هچیرود / مازندران
متری 5,512,931 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز، جواز ساخت  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram