ویژگی های سند تک برگ

ویژگی های سند تک برگ

 1. درج شماره کدینگ
 2. دارا بودن مختصات جغرافیایی ملک یا زمین
 3. نمایش کروکی
 4. چاپ در چاپخانه دولت
 5. جامع و خوانا بودن اطلاعات
 6. مطابقت با نمادهای فرهنگ ایرانی
 7. مجهز به جوهرهای مخصوص امنیتی
 8. مجهز به کاغذ مخصوص واترمارک
 9. صدور به وسیله ماشین
 10. قابل رویت بودن امضاء و مهر سند
 11. درک دقیق مالک از اطلاعات مربوط به مالکیت
 12. مجهز به تکنیکهای چاپ امنیتی روی کاغذ
 13. غیر قابل جعل به وسیله الصاق هولوگرام امنیتی
 14. جنس کاغذ سند از نوع کاغذ بهادار است
 15. امکان تسلیم سند توسط پست بانک
 16. درج اطلاعاتی مثل نشانی ملک یا زمین ، کدپستی، کد ملی، شناسنامه ملی سند زمین
 17. چاپ نقشه کاداستر که دقیقا منطبق با نقشههای هوایی محل می باشد
 18. درج شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
 19. ثبت مشخصات ملک یا زمین و نقشه آن در بانک اطلاعاتی کادستر


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram